پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


برای نخستین بار دوره آموزشی و ایمنی در شهر تبریز جهت پرسنل نگهبان آواسلامتی برگزار شد.


زمان برگزاری آزمون فراخوان جذب نیرو در زنجان 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 
۱۳:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۱۹۲۴  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ 
۱۱:۲۵:۱۹  | 
تعداد بازدید : ۱۵۵۴۶  |  تعداد نظرات : ۲۰۹
تکمیل ظرفیت رشته شغل نگهبان فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۸۳۴۲۵  |  تعداد نظرات : ۶۱
تکمیل ظرفیت سری دوم جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۱۱۹۵۴۴  |  تعداد نظرات : ۱۴۰
رشته شغلهای نگهبان - حشره شناس فراخوان جذب نیروی شركتی در ایلام 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ 
۱۵:۵۲:۹  | 
تعداد بازدید : ۱۵۴۹۶  |  تعداد نظرات : ۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ 
۱۷:۳۵:۵۴  | 
تعداد بازدید : ۶۹۷۶  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۵۸۲۴۵  |  تعداد نظرات : ۵۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ 
۱۹:۴۳:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۶۶۰۴۲  |  تعداد نظرات : ۴۷
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو
داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0